HELPDESK към Дирекция "Информационни и комуникационни технологии в образованието"
  Начало
Форум
 
Меню на сайта
Главна страница
В помощ на учителя
FAQ (въпрос/отговор)
Новини
Хардуер
Софтуер
Проекти
Нормативни документи
Обратна връзка
Untitled Document
Какво ново

Приключи процедурата по избор на доставчици на интернет за училищата. Какво е новото?
Виж повече...

 
Новини

НОВИНИ

20.10.2010

Безплатен онлайн курс по "Електронни социални умения"

Безплатният онлайн курс по "Електронни социални умения" предоставян от МОМН и Теачер БГ на учителите, при завършването на който се предоставя сертификат, има за цел да предостави на преподавателите необходимите знания за поддържане и изграждане на платформа – училищна социална мрежа с богат масив от познати приложения.

Какво ще научите в този курс:

Как да създадете училищен сайт с онлайн общност;
Как да създадете домейн на вашето училище;
Как да създадете е-поща на всеки ученик и учител;
Работа с програма за незабавна комуникация;
Как лесно да споделяте документи, независимо от компютъра, на който се намирате;
Как да съхранявате образователни материали и файлове и как се споделят онлайн;
Как се създава собствено място в мрежата (блог), в което може да публикувате каквото пожелаете под формата на текст, снимки, видео...;
Създаване на групи – събиране на хора, работещи върху един и същ проект;
Безопасност в интернет;
Как да си сътрудничете онлайн с вашите приятели от Европа.
Как може да се участва в курса по Електронни социални умения?

Влезте на адрес internet.mon.bg със своето потребителско име и парола. Щракнете на линка „ONLINE КУРС ПО ЕЛЕКТРОННИ СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ“ Влезте в "Учебни материали" като щрaканете на съответния бутон. Там ще намерите всички материали за курса, разделени в модули. Отворете всеки един модул (последователно, както са изброени) и се запознайте със съдържанието на всяка една тема. Проверете знанията, които сте придобили чрез тестовете (щракнете на бутон "Тестове"). Изпълнете поставените задачи, за да получите сертификат (вж. условията за придобиване на сертификат).

20.05.2010

Нови телефони на Контролния център

Новите телефони за обслужване на мрежата и координатите на Центъра за поддръжка за Националната Образователна Мрежа са както следва:
02/ 422-3929
02/ 422-3930

10.02.2010

Предстои конференция за ИТ в образованието

Шеста национална конференция „Информационни технологии в образованието – необходимата инвестиция в бъдещето на България” ще се проведе на 27 и 28 април в Резиденция Бояна, София.
Всички сесии на конференцията, организирана от Майкрософт България, ще се предават на живо по интернет от Мрежата на учителите новатори www.teacher.bg.
Целта на форума е да подкрепи системата на средното образование в активното използване на новите информационни и комуникационни технологии в образователния процес.
Над 150 преподаватели от средните училища в цяла България, представители на държавната и общинската администрация, на неправителствения сектор и бизнеса ще вземат участие в конференцията, която се провежда в рамките на глобалната инициатива на Майкрософт „Партньори в познанието”.
Форум Десетки учители ще получат сертификати за участието си в проекта „Пътуване из България” . Той бе отличен с две награди по време на Шестия Европейски форум на учителите новатори във Виена през март тази година.
Доц. Румяна Папанчева и д-р Красимира Димитрова, ръководители на проект „Интердисциплинарно проектно-базирано обучение при интегриране на технологиите в началното образование”, ще представят резултатите от 5-годишна работа по проекта.
Традиционно в рамките на конференцията ще бъдат представени политиките и програмите за използване на ИТ в средното образование, както и визията за следващите години от представители на Министерство на образованието и науката, Държавната агенция за информационни технологии и съобщения и Столична община.
От представителството на Британски съвет в България ще направят обзор на проектите в системата на средното образование, свързани с въвеждането на новите информационни и комуникационни технологии.
Румънската компания СИВЕКО, лидер в Централна и Източна Европа в онлайн обучението и сътрудничеството, ще представи електронно учебно съдържание за българската образователна система.
Ще бъдат представени и редица проекти и добри практики в образованието, по които Майкрософт България си сътрудничи с университети, училища и учители.

25.10.2009

Е-ресурси ще доминират в средното образование

Предстои закупуване и внедряване на софтуер за цялостно управление на класни стаи. За целта е стартирана процедура по ЗОП. От 2009 г. започна масирано въвеждане и използване на е-дневници в класните стаи. “В близката една година ежедневно ще получаваме информация за дневници, отсъствия и всичко, което се случва в системата. Цялата тази информация ще ни върши работа, когато взимаме решения. Смятаме към тази система да прикачим различни модули за автоматично известяване на родители, със система за автоматично SMS известяване и др. Съвсем скоро всичко това ще работи.” заяви Орлин Кузов, директор на дирекция "ИКТ в образованието" в Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) по време на Петата национална конференция "Електронно образование", организирана от ICT Media/IDG България. Събитието се проведе на 22 октомври в София.
В обучението на учители ще се залага на образователни филми и курсове, като ще се залага на видео-съдържание. Изграждане на инфраструктурата за разпространение на онлайн съдържание за образователни цели и внедряване на система за онлайн комуникации и дистанционно обучение са следваща стъпка от развитието на стратегията за ИКТ в образованието. “В момента се тестват 10 различни платформи, като няма да бъде интегрирана само една, а ще се отсеят по пазарен начин подходящите и по-добрите решения за българските социални и икономически условия”, изтъкна Кузов. Създаването на е-съдържание от страна на преподавателите също е възлово за въвеждане на ИКТ в образователния процес, допълни експертът. “Смятаме със средствата на ИТ да интегрираме хелпдеск и кол-център за учители по ИКТ и други теми. И в момента имаме такъв, но той е традиционен”, поясни Кузов.

23.10.2009

Windows 7 за учители

Учителите ще могат да ползват безплатно новата операционна система на Microsoft, която излезе официално на 22 октомври. За целта директорите на училища е необходимо да изпратят заявка с необходимия брой лицензии на ph.ivanov@mon.bg, след което ще им бъдат дадени необходимите инструкции.

15.10.2009

1500 компютърни кабинета с нов софтуер според процедура на МОМН

1500 компютърни кабинета ще получат нов софтуер от Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) според открита процедура, финансирана от Европейския социален фонд. Поръчката се състои от две части, като първата включва доставка на софтуер за за управление и контрол на работните станции на потребителите в компютърните кабинети/зали от един администраторски компютър – лицензи за ползване на софтуера за 1500 компютърни кабинета, с поддръжка на неограничен брой потребителски станции в компютърен кабинет от една администраторска станция. Стойността на тази система е приблизително 382 000 лева.
Втората част от проекта е за доставка на софтуер, позволяващ възстановяване на настройките и състоянието на компютрите след рестартиране – лицензи за ползване на софтуера за 60 000 компютърни станции. Заложената тук сума е в размер на 500 000 лв. Обществената поръчка се финансира по схема „ИКТ в образованието“, а желаещите могат да кандидатстват както за двете позиции, така и за всяка поотделно. Срокът за получаване на искания за документи или за достъп до документи изтича на 16.10.2009 г. Оферти се подават до 26.10.2009, а на 27 октомври предложенията ще бъдат отворени.

12.09.2009

С евросредства МОМН ще поръчва антивируси и ще сертифицира учителите

Министерството на образованието, младежта и науката обяви две открити процедури, финансирани от Европейския социален фонд по схема BG051PO0001/3.1-01 - "ИКТ в образованието". Възложител е ръководителят на посочения проект Орлин Кузов. Това сочат данните от електронния Портал на обществените поръчки (е-ПОП). Едната обществена поръчка предвижда доставката на софтуерни лицензи за антивирусна защита на персонални компютри, сървъри и мрежи за нуждите на българското образование и наука. Чрез другата процедура ще бъде избрана фирма за сертифициране на базовите компютърни умения на учители и преподаватели в страната.
Изпълнението на поръчката за доставка на софтуерен антивирус включва доставка на софтуерни лицензи за антивирусна защита на персонални компютри, сървъри и мрежи за нуждите на българското образование и наука. Изпълнителят по тази поръчка трябва да достави и осигури гаранция за актуалност за срок от 36 месеца на цялостно решение за защита, включващо защита от вируси, спам, рекламни и фишинг кодове, шпионски софтуер, потенциално опасни приложения и злонамерени атаки.
Предлаганото решение и лицензи следва да осигурят персонална защита на минимум 63 000 работни станции, сървъри и пощенски кутии. Срокът за изпълнението на доставката на антивирусните програми, посочена в обявлението в електронния ПОП, е 20 ноември 2009 г. Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 8000 лв. Данните от другата процедура указват, че базовите компютърни умения на учителите и преподавателите в България ще бъдат сертифицирани чрез провеждане на тест в цялата страна в акредитирани тестови центрове. Сертифицирането на учителите и преподавателите в България ще става по график.
Поръчката предвижда и издаване на персонални сертификати на успешно преминалите сертификационния тест; поддържане на актуален уеб-базиран регистър с възможност за проверка на успешно издържалите изпита и валидност на издадения сертификат; автоматизирана регистрация на големи групи, отдалечено администриране на акредитираните центрове; детайлни справки по различни групи потребители, както и възможност за детайлен преглед на положен изпит. С поред данните в обявлението в е-ПОП, срокът за изпълнението на поръчката е 27 ноември 2009 г. Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 2500 лева. Датите за участие в двете открити процедури съвпадат. Срокът за получаване на искания за документи или за достъп до документи е 05.10.2009 г., крайната дата за получаване на оферти или на искания за участие е 15.10.2009 г. Подадените предложения ще бъдат отворени на 16.10.2009 г.

01.09.2009

Нов начин за учене на биология и химия в Интернет

Гимназистите ще зубрят по химия, биология и физика в интернет портал с електронни уроци, които включват анимации и клипове. Проектът включва над 1000 мултимедийни теми и стартира от ноември. Това съобщи за “Монитор” Орлин Кузов, директор на ИКТ в Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН).
На интернет адрес http://resursi.e-edu.bg/e-lessons/ всеки ученик и сега може да влезе и разгледа част от уроците по природните науки и математика, които вече са публикувани в мрежата. Те са представени увлекателно, обясненията са подкрепени с анимационни видеоклипове и подвижни диаграми.

25.07.2009

Делегираните бюджети ще се управляват електронно със софтуер на "С.А. Консултинг"

Дружеството по ЗЗД "С.А.Консултинг", членове на което са "Сиела Софт&Паблишинг" и ИТ компанията "Абати", спечели обществената поръчка на МОН за закупуване на софтуерен продукт с нормативно-правни документи и създаване, закупуване и внедряване на специализиран софтуер за електронно управление на административната и финансова дейност в образователните институции. Изпълнението на тези дейности се извършва и финансира по проект BG051PO001/3.2-02 „Подпомагане въвеждането на делегирани бюджети".
Отделно от тези обществени поръчки, МОН отправи покани по две процедури на договаряне без обявление по ЗОП. Фирмата “Админ Софт” ЕООД, носител на авторските права върху програмния код на модулите, е поканена за предоставяне на лицензионни права за ползване на софтуерни продукти за училищна администрация, актуализация и поддръжка на модулите от информационната система за училищна администрация, текущо информационно обслужване и техническа поддръжка на Информационната система на образованието. Фирмата "КК Труд" ООД, носител на авторските права върху софтуерния продукт за виртуални панорами, е поканена от просветното министерство за предоставяне на лицензионни (авторски) права за ползване на 800 виртуални панорами на "100-те национални обекта" за нуждите на МОН.

20.04.2009

Microsoft създаде център за поддръжка на информационната инфраструктура

По програмата "Партньори в познанието", която стартира през 2003г., Microsoft създаде Център за поддръжка на информационната инфраструктура , който предоставя на всички училища в страната техническа поддръжка (за използваните от тях продукти на Майкрософт) по гореща телефонна линия с безплатен за територията на цялата страна телефонен номер 0800 – 1 – 5555 .

19.03.2009

Нови телефони на контролния център за поддръжка на училищната мрежа.

Контролния център за поддръжка на училищната мрежа вече ще се поддържа от Еволинк / Лирекс.
Новите телефонни номера са:


+359 2 9691 452 – за инсталации на услугите, е-мейл за инсталации: install.edu@lirex.net ;
+359 2 9691 451 – за поддръжка на услугите, е-мейл за поддръжка: support.edu@lirex.net;

23.02.2009

Новите договори за интернет свързаност на училищата.

Във връзка с многобройните проблеми около търговете и избора на интернет доставчици за училищата, МОН взе решение да се даде възможност на всяко училище да избере своя доставчик, като сумите за интернет ще се превеждат на училищата по делегираните бюджети. За целта на сайта internet.mon.bg всяко училище, независимо дали в момента има или няма интернет, може да попълни офертата на доставчика, с когото се договаря. Условията са описани в първия прикачен файл. Накратко, доставчика трябва да осигури прилична скорост при максимална цена от 65лв. с ДДС, реален статичен IP адрес и свързване на наличния в училището Cisco рутер към НОМ.

Доставчиците също могат да участват от свое име в подаването на оферти. За целта трябва да изпратят запитване на internet@mon.bg. Ще получат мейл с акаунт за достъп до сайта. Списъците на училищата са в прикачените файлове. Ако участват за училище, което в момента няма интернет /повечето училища/, офертата е за срок от март 2009 до март 2010г. Ако участват за училище, което има интернет, но срока на договора изтича през септември /повечето училища от София-град и някои от област Плевен/, подават оферта със срок 6 месеца - от 24 септември 2009 до март 2010г.

Срокът за подаване на оферти е до 17,30 часа на 26.02.2009г. /четвъртък/. След това сайтът щебъде затворен и класирането извършено.

Ако училището се е разбрало с конкретен доставчик на интернет, не е необходимо и двамата да подават еднакви оферти. Достатъчно и по-добре е да го направи доставчика. Ако за същото училище има подадена оферта и от друг доставчик, то ще се преценява съотношението цена/качество. Класирането е автоматично. Ако няма фрапираща разлика и училището има много основателна причина да иска точно доставчика, който е посочило, това може да бъде взето под внимание преди сключването на договорите.

Технически финансови и административни изисквания
Регионални центрове на училищната мрежа
Списък на възможни точки за свързаност за училища от съответните области
Списък на училищата за 12 месечен абонамент ( xls )
Списък на училищата за 6 месечен абонамент ( xls )

20.01.2009

Майкрософт България стартира мащабно обучение за начални учители в цялата страна

По време на обучението, учителите ще се запознаят с нов метод на преподаване, чрез интегриране на технологиите в началното образование. Майкрософт България в партньорство с Министерството на образованието и науката и Регионалните инспекторати по образованието започва провеждането на обучителни семинари за начални учители. Обучението е в рамките на програмата „Партньори в познанието” на Майкрософт и ще обхване над 700 начални учители в цялата страна. Целта на семинарите е да запознаят учителите с нов метод на преподаване чрез интегриране на технологиите в началното образование - "Модел за интердисциплинарно ситуационно обучение в началното училище при интегриране на технологиите". Новият метод на преподаване е базиран на проектно-ориентирания подход, интердисциплинарния характер на работа, екипната форма на организация на учебния процес, както и разработването на система за оценка и самооценка на учениците. Семинарите са с продължителност 2 дни (от 9 до 17 часа) и са безплатни за участниците в тях. Всеки учител, преминал курса на обучение, получава комплект учебни материали и сертификат за преминато обучение, който удостоверява, че е квалифициран да провежда обучение в клас при интегриране на технологиите в началното училище. Семинари ще се проведат, както следва: 22-23 и 24-25 януари във Варна, 19-20 и 21-22 февруари в София, 12-13 март в Кърджали, 14-15 март в Хасково, 19-20 март Ямбол, 4-5 април в Русе, 7-8 април във Велико Търново, 9-10 април в Плевен и 11-12 април в Монтана. Повече информация, графика на провеждане и инстркуции за подаване заявки за включване в обучителните семинари могат да бъдат намерени на сайта на „Мрежа на учителите – новатори”.
Източник: PC WORLD 20 януари 2009

15.10.2008

Агенцията за инфотехнологии пак обяви поръчка за интернет в училищата

Държавната агенция за информационни технологии и съобщения обяви поредната поръчка за изграждане на национална образователна интернет мрежа (НОМ) в училищата, показва справка в регистъра за обществените поръчки. Прогнозната стойност на процедурата е 1.7 млн.лв., а срокът й за изпълнение е 9 месеца от сключване на договора.Поръчката е разделена на 28 обособени позиции за всяка една област в страната, по които компаниите могат да кандидатстват заедно или поотделно. Според проекта избраните фирми трябва да осигурят крайна свързаност на училищата от всички области към българското интернет пространство. Освен това дружествата ще трябва да осигурят конфигурация на комуникационното оборудване и локалната мрежа в учебните заведения. Компаниите могат да заявят участието си в конкурса до 1 декември 2008 г.Според плановете на ведомството новата система за доставка на интернет трябва да заработи от втория учебен срок. Дотогава електронната свързаност между училищата ще бъде осигурявана от временен проект на правителството и Програмата за развитие на ООН. Министерството на образованието и науката отпусна 5 млн. лв. от бюджета си за изграждането на НОМ. Средствата трябва да стигнат за обезпечаване на интернет достъпа на училищата през учебната 2008-2009 г. Досега са обявени две поръчки за изграждането на системата на обща стойност от 3.75 млн. лв.
Източник: "Дневник" 15 октомври 2008 , ІV стр.

06.10.2008

ДАИТС отваря компютърен клас в София

Първият компютърен клас, реализиран на базата на клиентсървърно решение ще отвори врати днес в сградата на 22-ро СОУ "Г. С. Раковски". Това съобщиха от Държавната агенция за информационна технологии и съобщения. Софтуерът ще осигурява на учениците пълна компютърна функционалност и ще дава на учителите достъп до ученическите екрани. По този начин учителят може както да помага на учениците при решаването на учебните задачи, така и да контролира техните действия и да ограничава посещенията на интернет сайтове с неподходящо съдържание и компютърните игри.
Източник: "Монитор" 6 октомври 2008 , 5 стр.

06.10.2008

ИТ агенцията спря търга за училищата.

Държавната агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС) е спряла търга за доставката на интернет за училищата, организиран по правилата на Закона за обществените поръчки. Държавното ведомство вече е пратило и писма до кандидатите, купили документация, с които им съобщава, че търгът е прекратен. Повод за спирането му е решение на председателя на агенцията Пламен Вачков. Предстои обявяването на нова процедура. Според компании, купили тръжни книжа, причина за спирането е реакцията на кандидати за изпълнение на поръчката, които са сигнализирали, че заданието явно е посочвало само един изпълнител. Според тях това недвусмислено е била БТК. Срещу подобен избор са лобирали и представители на агенцията, както и членове на тръжната комисия, избрани от външни за агенцията организации като Българската асоциация за информационни технологии например. Очаква се в новото задание да се изисква изборът на много повече на брой изпълнители, както беше при предишния търг на агенцията, организиран през не правителствената организация БИОМ (Българска изследователска образователна мрежа). В него БТК спечели доставката на интернет за училищата в 18 от общо 28 области на страната. В надпреварата за доставката на интернет се включиха общо 32 компании. Другите избрани доставчици са "Комнет България холдинг", "Цифрови системи", "Икон" ООД, "Нетуоркс България" и "Добрич нет". Засега все още не е ясно дали ще имат свързаност училищата в трета зона, тоест в по-малките населени места, където се очаква и броят на затворените училища да бъде най-голям.
Източник: "Дневник" 26 септември 2008 , ІІ стр.

29.09.2008

Наближава крайният срок на конкурса за електронен учебен курс

До 15 октомври е срокът, в който може да се кандидатства в конкурса на МОН за най-добър електронен учебен курс по предмет от задължителната подготовка по професия. Право на участие имат учители по съответните дисциплини от бившите техникуми и от професионалните училища в страната. Допускането и оценяването на постъпилите проекти се извършват от комисия, назначена от министъра на образованието. Срокът за пресяването на проектите е от 27 октомври до 17 ноември. Резултатите ще бъдат обявени на 20 ноември 2008 г. Проектите, които бъдат класирани на първите десет места, ще получат парични награди от 3000 лв. Наградените ще бъдат обявени на сайта на МОН. Информация за условията на конкурса е публикувана в сайта на МОН.
Източник: Сега" 29 септември 2008 , ІІІ стр.

26.08.2008

БТК е фаворит в конкурса за училищен интернет

"Българската телекомуникационна компания" (БТК) печели доставката на интернет за училищата в 18 от общо 28 области на страната, научи "Дневник". Офертите на компанията за тези региони са класирани на първо място в конкурса на сдружението "Българска изследователска и образователна мрежа". В надпреварата за доставката на интернет се включиха общо 32 компании. Другите избрани доставчици са "Комнет България холдинг", която печели в 5 области, "Цифрови системи" - в две, "Икон" ООД, "Нетуоркс България" и "Добрич нет" съответно в Шумен, Русе и Добрич. "Оставаме най-големият доставчик на интернет по този проект, но не бихме желали да коментираме, преди договорът да стане факт", заявиха от БТК. Компанията беше единствен доставчик за българските училища според предишния договор на Държавната агенция за информационни технологии (ДАИТС) с консорциума "Училища онлайн".

"Вече започнахме договарянето с компаниите и до края на седмицата ще подпишем с кандидатите от всички области, класирани на първо място", обясни Бойко Лечев от сдружението. Според него в резултат на конкуренцията между кандидатите средната цена за интернет връзка на месец за всички училища в страната е около 200 хил. лева. Това е приблизителната сума, с която сдружението ще финансира достъпа само през първия срок на новата учебна година. Това прави общо около 2.4 млн. лева. Все още обаче не се знае колко училища ще бъдат отворени на 15 септември.

Сред кандидатите да доставя интернет е била и "Мобилтел", която е дисквалифициран заради неспазена административна процедура. Според източник от сдружението компанията е предложила много ниски цени за достъп през мрежата си от трето поколение, която за някои региони е стигала до 10 лева на месец за училище. Кандидат за доставчик на интернет, чийто оферти не са класирани, защото се отнасят само до трета зона, т.е. за селските училища, е "Трансат". Точно техният брой все още не е ясен.
Източник: "Дневник"  26 август 2008 , І стр.

26.08.2008

На конкурс за учители по професии Вълчев дава по 3 бона за електронен учебник По 900 лева премии на директор отпуснаха от просветното ведомство

По 3000 лева за изработването на електронен учебник по професионална подготовка дава просветният министър Даниел Вълчев на учителите, които се класират до десето място в конкурса, обявен от Министерството на образованието и науката (МОН). Правилата за надпреварата са публикувани в сайта на МОН.
Електронните учебни курсове по задължителната професионална подготовка трябва да се представят в просветното ведомство най-късно до 15 октомври 2008 г. В конкурса могат да участват учители по професионална подготовка от всички държавни и общински професионални гимназии. Постъпилите проекти ще бъдат оценени от 27 октомври до 17 ноември от комисия, назначена със заповед на министъра на образованието и науката. На церемония, която ще се проведе на 20 ноември, класираните на първите 10 места електронни учебни курсове ще бъдат наградени с по 3000 лв.
Изискванията за съдържанието на авангардните учебници са те да се придържат към утвърдените учебни планове от задължителната професионална подготовка. Експертите от МОН изискват по всяка тема да се предвидят въпроси и задачи за самостоятелна работа и тестове за самооценка. Професията, за която ще се прави учебникът, трябва да е от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.
Министърът на образованието и науката Даниел Вълчев вчера предостави предвидените за диференцирано заплащане на педагогическия персонал средства в размер на 44 млн. лв., от които 39 млн. лв. за учителите и 5 млн. лв. за директорите на училищата и детските градини. За 2008 година в националната програма "Диференцирано заплащане" се включиха всички общини и министерства, финансиращи училища, детски градини и обслужващи звена.
Участие в програмата заявиха и над 99,9% от училищата, детските градини и обслужващите звена. Средната сума за възнаграждения и осигуровки на едно лице от педагогическия персонал е 418 лв., а за директорите - 902 лв.
Източник: "Монитор" 26 август 2008 , 8 стр

19.08.2008

20 000 учители получават евтин интернет. Съотношението ученици-компютри в училищата вече е 11.5:1, обяви МОН

Около 20 000 учители ще получат достъп до по-евтин или дори безплатен домашен интернет. Преподаватели ще бъдат обучавани как да създават електронни уроци, други ще учат чужд език. Това обещават от просветното министерство в рамките на следващата година. Инициативите ще се финансират със средства по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", по която са предвидени над 39 млн. лв. По нея се предвижда и закупуването и адаптирането на чужди образователни филмчета или други е-уроци. За разказвателните предмети от от I до VIII клас ще бъдат изработени нови електронни помагала.
Над 95 000 учители са обучени на елементарна компютърна грамотност. В 31 от най-големите български училища на всички учители бяха предоставени преносими компютри и започна поетапното въвеждане на електронни дневници, отчитат от екипа на министър Даниел Вълчев. Идеята е електронните дневници да бъдат внедрени във всички училища. Според данните на МОН за училищата са закупени 4500 преносими и 3100 настолни компютъра и така съотношението брой ученици на компютър вече е 11.5:1.
Над 98% от училищата в страната вече са свързани с високоскоростен интернет, отчитат от просветното министерство. Още 5 млн. лв. са предвидени от бюджета на МОН за интернет достъп. В момента доставката на интернет за училищата се осъществява по спорен договор отпреди 3 години, сключен между бившата Агенция за развитие на високите технологии и консорциума "Училища онлайн". Той е на стойност 31.27 млн. лв. и предвижда БТК и още 3 фирми да осигурят свързаност и поддръжка на 3200 училища за 3 г. Според договора обаче е фиксирано плащането само на 6 млн. лв. за хардуерно изграждане на технически център и доставка на интернет за първата година, а след това цената се променя според пазара. Неуспели участници в търга оспориха в съда решението на агенцията. Как ще се доставя интернет за домашно ползване на учителите, предстои да се уточнява.
Източник: в-к"Сега" 19 август 2008 , 3 стр

14.08.2008

До началото на учебната година всички училища – с високоскоростен интернет

До началото на новата учебна година всички училища в страната трябва да имат високоскоростна интернет свързаност, каза председателят на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС) Пламен Вачков. Днес в Националния иновационен център в сградата на ДАИТС бяха отворени предложенията на общо 32 участника в конкурса за доставка на високоскоростен интернет за българските училища.
Очаква се до 25 август да се подпишат договорите със спечелилите конкурса, а резултатите ще бъдат обявени на сайта на сдружение Българска изследователска и образователна мрежа (БИОМ), съобщиха от агенцията.
Сред кандидатите в конкурса, които са присъствали и на днешното отваряне на предложенията, са: „Спектър Нет” АД, „Мобилтел” ЕАД, „Комнет България Холдинг” ООД, „Лирекс НЕТ” ЕООД, , „Кабел Сат Запад” ООД, „БТК” АД, „Транссат”.
Източник: www.investor.bg

 
01.08.2008

По 40 лв. на училище за интернет

По 40-50 лева месечно за интернет на едно училище би трябвало да се плащат през учебната 2008/2009 г. Това заяви пред "Труд" зам.-председателят на Държавната агенция за информационни технологии и съобщенията Красимир Симонски. Според предварителните прогнози на ведомството доставката на интернет за всички училища в страната би трябвало да струва под 1,5 млн. за година. Това е 5-6 пъти по-малко от сумите, които прибра "Училища онлайн". Воденият от БТК консорциум доставяше връзка с глобалната мрежа през последните 3 г.
Можем да изберем един национален доставчик или няколко десетки. Всичко зависи от офертите, които ще получим, обясни Симонски. Подробности около процедурата могат да се намерят на сайта www.nren-bg.eu .
Паралелно стартира и търг за изграждане контролен център, регионални центрове и междуградска свързаност за образованието. Проектът е с прогнозна стойност от 2,4 млн. лева.
Източник: "Труд"  31 юли 2008

 
21.07.2008

Всеки ученик с личен уебсайт
Образователното министерство може да поеме част от сметките за интернет на педагозите

Всеки ученик ще може да има свой личен уебсайт или блог, електронна пощенска кутия от 5 гигабайта и програма за незабавни съобщения Live Messenger (нещо като чат). Това обяви генералният директор на "Майкрософт" за България Огнян Киряков. Той и заместник-министърът на образованието Кирчо Атанасов подписаха втория меморандум за сътрудничество. Преди България такива документи бяха подписани в Чехия, Словакия, Унгария и Украйна.
Над 1 милион долара ще вложи компанията през следващите 5 години за усъвършенстване на учители, ученици и директори в информационните и комуникационните технологии.
Вече българското правителство започна да раздава компютри на учителите. Очаква се с лаптопи да се сдобият и децата. Такава е глобалната тенденция, твърдят от компанията. За ученическите лаптопи "Майкрософт" има специално предложение.
Софтуерът s на преференциални цени - омело 3 долара
Всички български училища вече имат лицензиран достъп до последните версии на най-популярните продукти на компанията -операционната система и офис пакета. Освен това всички педагози могат да инсталират и да ползват тези продукти на домашните си компютри. Това им дава достъп и до други безплатни програми - за интерактивно представяне на учебното съдържание, за лесно и бързо обработване на снимки, набор от шаблони за показване на уроците и др.
Учителите могат да общуват помежду си и да споделят новости в преподаваните от тях предмети директно чрез мрежата на новаторите teacher.bg . Порталът предоставя услуги като форум, лична галерия със снимки от училищния живот. Преподавателите могат да се обучават за работа с различни компютърни продукти чрез виртуално училище. Лектори в него са специалисти по информационни технологии от висшите учебни заведения или от различни компании. От 24 май педагозите могат да активират свой имейл в страницата teacher.bg . Така децата веднага разбират кой им пише и колко важно е съобщението да бъде прочетено веднага.
Програмата "Иновативни училища" пък цели насърчаването на включването на български школа в глобалната им мрежа. Ще се работи за изграждане на информационни мрежи между българските училища. Чрез тях преподаватели по един и същи предмет ще могат да общуват и да споделят добри практики с колегите си от цял свят. Акцентът на тази програма е връзката между сходни дисциплини. Такава мрежа може да има между математическите или професионалните гимназии от различни направления например.
По образователните програми на "Майкрософт"са обучени над 15 000 учители  и директори
По програми на компанията работят над 80 училища от цялата страна, в които има профил предприемачество и бизнес на "Джуниър Ачийвмънт". Над 200 начални педагози пък преминаха обучение по програмата "Интегриране на технологиите в началното училище".
Всички шефове на школа се обучават по мени-джърската програма "Да изградим училището на XXI век" в партньорство с Националния институт за обучение на директори. Ангажиментите на компанията са да предоставя безплатно за всички обучени преподаватели пълния набор от дидактиче-ски и педагогически материали, необходими за успешния учебен процес.
Образователното министерство има идея да поеме част от разходите за домашния интернет на учителите, уточни пък шефът на дирекция "Информационни и комуникационни технологии" в МОН Орлин Кузов. Парите щели да дойдат от програмите за развитие на човешките ресурси на Европейския съюз, не от бюджета. Хората на Даниел Вълчев смятат, че интернетът на педагозите вкъщи до голяма степен е професионален разход, защото го ползват предимно за да се развиват.

Източник: в-к 24 часа

 
8.07.2008

Microsoft поднови ангажимента си към българското образование

Министерство на образованието подписа меморандум за сътрудничество с Майкрософт България.
Непосредствено преди началото на втория иновационен форум, организиран от софтуерния гигант в залите на хотел Хилтън бе подписан меморандум за сътрудничество между Министерство на образованието и Майкрософт България. С подписването стартира и втората петгодишна вълна на най-голямата образователна инициатива на Майкрософт - "Партньори в познанието". Предвижданите инвестиции за проекта се очаква да надхвърлят 1 млн. долара.
„Настоящият меморандум изразява непоколебимата воля на Министерство на образованието и науката и Майкрософт да работят съвместно за активното навлизане на новите технологии в класните стаи. В рамките на инициативата „Партньори в познанието“ ние от Майкрософт ще продължим активно да работим както с Министерството, така и с всеки български учител, за да подпомогнем изграждането на съвременна образователна система, базирана на новите технологии“ каза генералният директор на компанията за България Огнян Киряков.
В рамките на събитието бяха обобщени и резултатите от кампанията "Децата безопасно в Интернет". Сред основните задачи на проекта бе да предложи на децата, съвместно с детския портал AZ-deteto.com правила за безопасно поведение в мрежата, а пред децата бе открита възможността те да предложат осмо правило. В конкурса "Открий осмото правило" свои предложения изпратиха 2428 деца на възраст от 5 до 17 г. от цялата страна. Специалната награда – преносим компютър с Windows Vista и пакет приложения Microsoft Office 2007 спечели предложението на Здравка Иванова от НУИ "Панайот Пипков" в Плевен - "Уважавай всички във виртуалния свят, но се доверявай само на тези които истински познаваш".

Източник: www.notrial.info

02.04.2008

В 31 пилотни училища са изградени безжични мрежи, а всеки от учителите в тях получава персонален лаптоп

В рамките на пилотен проект на Министерство на образованието и науката в 31 български училища (най-големите във всеки областен център, като в София, Пловдив, Варна и Бургас са по 2) се изгражда система за безжичен достъп до Интернет.
Всеки от учителите в тези училища ще получи преносим компютър и набор от софтуерни програми улесняващи административната дейност. Целта на експеримента е да се установят преките ефекти от предоставянето на компютри на преподаватели по отношение както на създаването на нови учебни материали, така и по улесняване на чисто административните им дейности. Ще бъдат въведени и електронни дневници, както и система за обобщаване на данните, която ще позволи в реално време да се събира информация за оценки, отсъствия, да се прави разпределение на зали и часове, както и да могат родителите освен да се запознаят с успеха на детето си, да имат възможност да го сравнят със средния успех на класа и училището, да провеждат онлайн консултации с учители и др.
След анализ на резултатите от проекта, Министерство на образованието и науката ще обмисли варианти за разширяване на програмата и възможности за подпомагане на снабдяването с преносими компютри за всеки български учител.

02.04.2008

Учителите в България могат да активират Windows Vista на домашните си компютри посредством националния образователен портал

Вече всички български учители могат да инсталират и активират безплатно новата операционна система Windows Vista и на домашните си компютри. За целта е необходимо да се регистрират в националния образователен портал и да следват инструкциите . Активацията на Windows Vista чрез регистрация в образователния портал е възможна благодарение на доброто сътрудничество на МОН, Майкрософт и фирма Сиела, която поддържа технически портала.
Ползването на безплатен лицензионен софтуер от учители и преподаватели е един от ключовите моменти в споразумението между българската държава и Майкрософт, като в рамките на сключения договор между Министерство на образованието и науката и партньорът на Майкрософт за образование – фирма Стемо, се предвижда всеки от близо 100,000 учители и над 30,000 преподаватели и научни работници да може да ползва на домашния си компютър която пожелае версия на операционната система Уиндоус и на пакета приложни програми Майкрософт Офис.
В момента е в ход обсъждане на възможности държавата да подкрепи под някаква форма появата на поне 10,000 нови компютри в домовете на ученици, което ще позволи на България да бъдат предоставени и преференциални условия за лицензиран достъп за учиници срещу еднократна такса от 3 долара за комплекта Windows и Office XP.
19.03.2008

Поне 35 млн. лв. ще се инвестират през 2008 г. в ИКТ в средните училища

Освен обявените 15 млн. лв., чрез участие по ОП “Развитие на човешките ресурси” и с привлечени средства от бизнеса, за изпълнението на стратегията ще бъдат акумулирани още поне 20 млн. лв., т.е. сумата за 2008 г. ще е поне 35 млн. лв.
Петгодишна стратегия за ИКТ в средното образование представи Орлин Кузов, директор на дирекция „Информационни и комуникационни технологии” в просветното министерство. Тя обхваща периода 2008 – 2012 г. Кузов разкри елементи от този рамков документ по време на работната среща “ИТ в средното образование: България-Обединено кралство”, провела се на 19 март. В стратегията се визират 6 основни теми. Една от целите е създаването на безжична инфраструктура в българските средни държавни и общински училища. В момента около 30 от големите школа разполагат с wireless мрежа, и 3000 български преподаватели – с преносими компютри, осигурени от МОН. Друга област е насърчаване на новаторството – тук се изискват сериозни усилия по проучване и анализиране на потребностите и профилите на всяко училище. Да има център за разработка на цифровите технологии, така че цялото учебно съдържание да се публикува и архивира в цифров вид в националния образователен портал, предвижда още стратегията. Проучвания на МОН сред учениците показват, че съвременното предлагано учебно съдържание е прекалено скучно, затова в разработването на цифрово съдържание ще се инвестират много средства, а в този процес ще се ангажират и учители, и ученици. Бизнесът също трябва да се насърчава, за да участва в този процес. Следваща задача в стратегията е използването на ИКТ за управление на съдържанието, т.е. като инструмент за управление на системата. Просветното министерство си е поставило и амбициозната цел да привлече родителите в класните стаи, за да се обучат на базисни компютърни умения.
Източник: computerworld.bg

 

Календар
Връзки
Образователни сайтове
Регистрация
Логин:  
Паролa:


За сътрудници на HELPDESK